cầu treo mạo hiểm
Cầu treo thử thách lòng can đảm và khả năng giữ thăng bằng.

Bạn muốn thử thách lòng dũng cảm và khả năng giữ thăng bằng?

Trải nghiệm ngay cảm giác mạnh khi băng qua một trong những cây cầu treo với chiều dài từ 6 m đến 64 m.

Cất bước chậm rãi qua những ván gỗ, hoặc thử cảm giác mạo hiểm lắc lư trên cây cầu cùng với những người chơi khác.

no projects