yvonne_edit-for-website.jpg

Back to team

Yvonne Pow
Giám đốc tài chính
Bachelor of Accountancy (Nanyang Technological University)
yvonne_edit-for-website.jpg

Yvonne tốt nghiệp Cử nhân Kế toán tại Đại học Công nghệ Nanyang và hiện là Kế toán Công chứng của Singapore.

 Trước khi gia nhập PLAYPOINT, cô đã làm việc tại một trong 4 công ty kiểm toán Big 4 ở Singapore và vị trí gần nhất của cô là Giám đốc Kiểm toán.

 Kinh nghiệm trong kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính đã trang bị cho cô những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ nhóm tài chính của PLAYPOINT và hỗ trợ các kế hoạch mở rộng kinh doanh của ban lãnh đạo.