angeline_edit-for-website.jpg

Back to team

Angeline Tang
Tổng giám đốc
Bachelor of Science in Business Management, majoring in Marketing (University of Bradford)
angeline_edit-for-website.jpg

Một nhà tư tưởng khác biệt với kinh nghiệm đa dạng trong các cơ quan chính phủ và các tổ chức tư nhân - Viễn thông, Nghiên cứu & Phân tích, Lập kế hoạch Chiến lược Y tế Công cộng, Angeline thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh với một niềm đam mê lớn tại PLAYPOINT.

Cô tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bradford, chuyên ngành marketing.

Angeline phát triển và xây dựng các mối quan hệ hợp tác thương mại và cộng đồng chiến lược để hỗ trợ cho sự tăng trưởng của PLAYPOINT.