wayne_formal.jpg

Back to team

Wayne Chua
Giám đốc vận hành
Bachelor of Business in Transport and Logistics Management (Royal Melbourne Institute of Technology)
wayne_formal.jpg

Wayne Chua tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Quản lý Vận tải & Logistics tại Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT).

Ông quản lý các hoạt động của PLAYPOINT và phụ trách việc đặt các văn phòng đại diện trong khu vực tại Philippines, Việt Nam và Indonesia.

Con mắt nhạy bén của ông trong việc phát hiện các xu hướng mới đã giúp PLAYPOINT đi trước một bước trong ngành công nghiệp sân chơi