TEAM-PIC_ERIN-2.jpg

Back to team

Erin Tan
Quản lý Khách hàng
Bachelor of Applied Science in Construction Management with Honours (Royal Melbourne Institute of Technology)
TEAM-PIC_ERIN-2.jpg

Erin tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Quản lý Xây dựng) (Cử nhân Danh dự)

Trước khi gia nhập PLAYPOINT, cô từng làm việc cho Jones Lang Lasalle tại Thượng Hải với vị trí Giám đốc Quản lý cơ sở