Maya.jpg

Back to team

Maya Blanco Azagra
Quản lý Khách hàng
Bachelor of Science in Education, majoring in Physical Education and Sports (La Salle University)
Maya.jpg

Maya tốt nghiệp Cử nhân Giáo dục tiểu học tại Đại học De La Salle. Cô cũng đã tham gia các khóa học và trải qua khóa đào tạo về Bán hàng và Tiếp thị tại Harrypound Consultants Inc.

Kinh nghiệm giảng dạy ở các trường công lập tạo nên trong cô một mong muốn giúp trẻ em Philippines phát huy được hết tiềm năng trong giáo dục thể chất thông qua việc vui chơi, đó là lý do mà cô tham gia Playpoint Phils. Inc.

Năm năm kiên trì với niềm đam mê và nét duyên dáng của cô trong khi quảng cáo các sản phẩm Playpoint đã mang lại cho công ty những mối làm ăn lớn với các nhà phát triển hàng đầu trong nước.