ramon_edit-for-website.jpg

Back to team

Ramonito Lozano
Senior Project Manager
Certified Playground Safety Inspector (CPSI) Bachelor of Science in Civil Engineering (Central Philippine University)
ramon_edit-for-website.jpg

Ramonito tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Xây dựng Công trình dân dụng tại Đại học Central Philippine (CPU). Anh là một Kỹ sư Công trình dân dụng tại Philippines và là một Kỹ sư Giám sát An toàn khu vui chơi đã được chứng nhận.

Với kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực xây dựng và 6 năm trong lĩnh vực sân chơi, Ramonito mang đến những kiến thức sâu rộng về quản lý dự án.

Anh là người chịu trách nhiệm điều phối và hoàn thành các dự án đúng thời hạn.