Siska.jpg

Back to team

Siska Indriyanto
Quản lý Khách hàng
Master of Business Administration (LimKokWing University)
Siska.jpg

Siska tốt nghiệp Đại học Maranatha, Indonesia với bằng Kỹ sư chuyên ngành Công nghiệp và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Truyền thông & Quan hệ công chúng tại Đại học Lim Kok Wing, Malaysia.

Với niềm đam mê xây dựng các mối quan hệ mới, cô là một tài sản giá trị của PLAYPOINT.